🌾เขาเล็ก VS เขาเล็กC+🌾

เขาเล็ก VS เขาเล็กC+ ธัญพืชธรรมชาติ 100% ที่มีเมล็ดขนาดเล็กและสารอาหารที่นกต้องการ จึงเป็นที่นิยมสำหรับนักเลี้ยงนกที่มีปากขนาดเล็ก เพราะง่ายต่อการบริโภคของนก ธัญพืช มิลเล็ต มิลเล็ตสีมีค่าโภชนาการที่ดีสำหรับนก โปรตีนและพลังงานมาก, และบางสีของมิลเล็ตอาจมีสารอาหารเสริมที่มีผลต่อสีของนกด้วย โปรโซมิลเล็ตทั่วไปที่ให้นกมีประโยชน์มีค่าโภชนาการที่ประมาณนี้:…

🌾Finch ธัญพืชรวม 🌾

ธัญพืชรวม โภชนาการ จากอาหารธัญพืชที่หลากหลาย ทำให้นกมีความครบถ้วนของสารอาหารและโภชนาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจของพวกเขา. โปรตีน/ไขมันที่ดี/คาร์โบไฮเดรต/ไฟเบอร์/วิตามินและแร่ธาตุ/ …..พร้อมจำหน่าย….. FinchFavorFeed มิลเล็ตรวม มิลเล็ตรวม C+ ธัญพืชรวม 4 ชนิด ธัญพืชรวม…

Ready To Start New Project With Intrace?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.