About Us

about us

INtroduction
company

เราเป็นผู้จำหน่ายอาหารธัญพืชสำหรับนก ทั้งธัญพืชภายในประเทศและ ธัญพืชนำเข้า และนำมาทำความสะอาดเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ เหมาะสมกับนกเพื่อบริโภคได้อย่างปลอดภัย

ทางเราได้นำธัญพืชมาบรรจุเพื่อจำหน่ายทั้งแบบ ธัญพืชเดี่ยว และ ธัญพืชผสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งผู้เลี้ยงนกและตัวนกเอง ทั้งในเชิงการซื้อใช้และทางโภชนาการ

ทุกวันนี้เรามีธัญพืชจำหน่ายมากกว่า 15 ชนิด

+
Grain Seed
+
Products
เพราะเราใส่ใจ…

Why Choose Us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

Natural Garin 100%

ธัญพืชธรรมชาติ 100 เปอร์เซนต์ มีทั้งธัญพืชที่เพาะปลูกภายในประเทศและธัญพืชนำเข้า

Clean Grain’s Seed

ผ่านขบวนการคัด เป่า ทำความสะอาด เพื่อไม่มีให้มีฝุ่นผงมากเกินไป และไม่ให้มีแมลงปนเปือนสู่ขบวนการบรรจุ

Non Process

ไม่ผ่านขบวนการแปรรูป หรือ ทำให้เสียความเป็นเมล็ดธัญพืชที่ไม่เหมือนกับธรรมชาติที่มา

Quality of Product

เป็นสินค้าที่ตั้งใจและคัดสรรให้ได้คุณภาพสูง ที่ผลิตภายในประเทศแต่คุณภาพเทียบเท่าสินค้านำเข้า

คัด เป่า สะอาด มันส์ทุกเม็ด

Quality machinery

ทางเราได้คัดเมล็ดธัญพืชที่มีคุณภาพสำหรับสัตว์ โดยการนำมาผ่านขบวนการทำความสะอาด คัดเมล็ดที่มีขนาดตามที่กำหนดไว้ แล้วนะมา คัดสิ่งปนเปื้อนออก โดยการเป่าทำความสะอาด และ ขัดเมล็ดเพื่อนำฝุ่นที่ติดกับเมล็ดออกไป และให้ผิวเมล็ดดูสวยงาม

Aphisak S., CEO

” เรามีความตั้งใจ นำผลิตภัณฑ์ของเราสู่ตลาดโลก เพื่อให้ทั่วโลกยอมรับว่า สินค้าไทยก้าวไกลระดับโลก ” 

Aphisak Saeli.

If you interresting our products!!!

หากคุณสนใจในสินค้าและบริการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่…….