เพราะเราคือผู้เชียวชาญ ด้านธัญพืชสำหรับนก

นกฟิน…คนก็ฟิน

Natural 100%

Natural Grain

ธัญพืชจากธรรมชาติ 100 %
ทั้งธัญพืชภายในประเทศ และ นำเข้า

Quality Grain

คัดเลือกธัญพืชที่ดีที่สุด นำมาผ่านขบวนการ คัด เป่า ทำความสะอาด ก่อนบรรจุเพื่อจำหน่าย

Nutrition for Bird

ใสใจในโภชนาการที่เหมาะสมและมีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีต่อนกที่คุณรัก

introduction

Our company

ราเป็นผู้จำหน่ายอาหารธัญพืชสำหรับนก ทั้งธัญพืชภายในประเทศและ ธัญพืชนำเข้า และนำมาทำความสะอาดเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ เหมาะสมกับนกเพื่อบริโภคได้อย่างปลอดภัย

ทางเราได้นำธัญพืชมาบรรจุเพื่อจำหน่ายทั้งแบบ ธัญพืชเดี่ยว และ ธัญพืชผสม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งผู้เลี้ยงนกและตัวนกเอง ทั้งในเชิงการซื้อใช้และทางโภชนาการ

ทุกวันนี้เรามีธัญพืชจำหน่ายมากกว่า 15 ชนิด

www.finchfavorfeed.com

our products

Finch Favor & Nutrition Feed

ผ่านขบวนการคัด และเป่าทำความสะอาด ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

รับประกันคุณภาพสินค้า 100 เปอร์เซนต์

ธัญพืชเดี่ยว

ธัญพืชทั่วไปที่ไม่ได้ผสมธัญพืชอื่นๆ
มิลเล็ตสี ข้าวฟ่างขาว-แดง ข้าวไรย์ ข้าวโอ็ด ข้าวโพดซีก บัควิต ลินซีด ทานตะวัน เป็นต้น

ธัญพืชรวม(สูตรทั่วไป)

มิลเล็ตรวม 4 สี (เขาเล็ก)
มิลเล็ตรวม 3 สีผสมข้าวโพดซีก (เขาเล็กC+)
ธัญพืชรวม 4 ชนิด ( เขาใหญ่ )

ธัญพืชรวม(สูตรพิเศษ)

มิลเล็ตรวม 4 สี ผสม ข้าวไรย์ (MilletR+)
ธัญพืชรวม 9 ชนิด
ธัญพืชรวม 13 ชนิด

+
Pet Shops
+
Customer Online
+
Our Products
+
Waranty

achievement

Our customer Chanels

4 Years of Experience

ประสพการณ์

OFFLINE
ONLINE
WALK IN